WIJS

WIJS, schoolondersteuningsteam Bunschoten

WIJS is een team van specialisten dat is samengesteld binnen Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk om kinderen op school te ondersteunen bij het leren. 

De intern begeleider van de school kan een aanmelding bij WIJS doen, als blijkt dat meer nodig is dan de eigen ondersteuningsmiddelen van de school of als een kind vast dreigt te lopen. Ook kan WIJS preventief ingeschakeld worden voor advisering rondom inclusief onderwijs en voor het meedenken in wat een leerling of een groep leerlingen nodig heeft.
Na aanmelding wordt zorgvuldig bepaald wat de hulpvraag is en welke specialist de ondersteuning kan bieden. In het hele traject wordt nauw samengewerkt tussen de specialist, de leerkracht(en), de ouder(s) en het kind. 

Uitgangspunt van WIJS is snelle en effectieve ondersteuning, op álle basisscholen van het dorp, om te komen tot een optimale ontwikkeling! 

Op de website van Scholengroep Wijzer stelt het schoolondersteuningsteam zich voor.