Wie zijn wij – Christelijke Basisschool De Ark

Wie zijn wij


De naam
Onze school heet sinds 1 augustus 1985 bij de invoering van de nieuwe basisschool “De Ark”, voortgekomen uit de kleuterschool “d’Arke” en de lagere school “Dr. G. van Goor “.

Dr. G. van Goor (1848-1902)
De predikant dr. G. van Goor heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van ons schoolbestuur en is in de beginjaren de stuwende kracht geweest. Deze naam dient dus niet vergeten te worden. Toen de schoolvereniging in 1989 100 jaar bestond, heeft het schoolbestuur de gelegenheid aangegrepen een voorstel aan de leden te doen om de naam van de vereniging: “Protestants Christelijke Scholen met den Bijbel te Bunschoten-Spakenburg” te veranderen in “Vereniging van Scholen met de Bijbel – Dr. G. van Goor”. Op de algemene ledenvergadering is dit voorstel aangenomen.

Vanaf 1 januari 2019 is de vereniging verder gegaan onder de naam VCO Bunschoten

 

Identiteit
Alleen al de naam “De Ark” geeft aan dat de school een christelijk karakter heeft. Dat brengt een stukje herkenning met zich mee. Ons onderwijs en de omgang met elkaar zijn gegrond op de Bijbel. Het houdt daarom automatisch in, dat we als school het evangelie door willen geven aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Het “christelijke” van onze school uit zich door de opening en de sluiting van de schooldagen, het doorgeven van de Bijbelverhalen, het houden van de christelijke vieringen, het aanleren van psalmen en andere christelijke liederen en het houden van de projecten rondom een Bijbels thema. Maar er is meer: het Christen-zijn trachten we zeker ook uit te dragen in de omgang met elkaar binnen de school. We mogen daarbij ge├»nspireerd zijn door het evangelie en geleid worden door de Heilige Geest.