Visie & identiteit

De Ark is een christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden specifiek en structureel aandacht aan levensbeschouwing. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De school besteedt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan onze christelijke levensbeschouwing.

Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier tot een positief individu die zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor leert het kind respectvol met de medemens en zijn omgeving om te gaan. Ieder uniek kind weet zich omringd door een kleurrijk en krachtig team met hetzelfde doel voor ogen, dat elkaar onderweg scherp houdt.

Wij voelen ons geborgen in Gods Vaderhand en laten dit zien door de liefde van Jezus uit te dragen, zodat een ieder zich onvoorwaardelijk geliefd voelt en weet dat het een kind van God is.