Vertrouwenspersoon – Christelijke Basisschool De Ark

Vertrouwenspersoon


Vertrouwenspersoon

De schoolvereniging heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan door ouders en werknemers benaderd worden. In de meeste gevallen zit iemand dan met een probleem, een onbevredigend gevoel, de behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, seksuele intimidatie, of een dreigend conflict. De vertrouwenspersoon zal nagaan of u de juiste weg al hebt behandeld door uw punt van zorg eerst te bespreken op de plek waar dat hoort (bv. eerst een gesprek aangaan met de leerkracht van uw kind, of met de directie van de school). meer informatie is te vinden op www.vcobunschoten.nl

Agnes Vedder is binnen de school onze contactpersoon voor de leerlingen. Het kan gebeuren dat een kind behoefte heeft om met iemand te praten over problemen of dat een kind gewoon zijn/haar hart eens wil luchten bij een onafhankelijk persoon. De contactpersoon kan een zaak doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.