Verlof aanvragen – Christelijke Basisschool De Ark

Verlof aanvragen


Wilt u verlof aanvragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties om?

U dient dan het formulier verlofaanvraag te printen, of een exemplaar van school meenemen, en ingevuld in te leveren bij de directie. Waarna u deze getekend weer retour krijgt.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag.

Richtlijnen verlof

In bijzondere gevallen kan er verlof worden aangevraagd., dit heet ‘buitengewoon verlof’. Dit dient u tijdig te doen. Het verlof wordt toegekend door de directeur van de school. Deze heeft contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente. In de regel gelden de volgende verlofafspraken:

  • Bruiloft 1 dag (binnen de plaats)
  • Bruiloft buiten de plaats 2 dagen
  • Jubileum: (25; 40; 50; 60 jaar) 1 dag, buiten de plaats 2 dagen
  • Uitslapen volgende dag tot 10.00 u. is toegestaan
  • Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen toegestaan in geval van loonbedrijven en horeca (indien ze afhankelijk zijn van seizoensgebonden arbeid, bijv. strandtenthouders). Er dient dan een verklaring van de accountant aangeleverd te worden.