Toelatingsbeleid – Christelijke Basisschool De Ark

Toelatingsbeleid


Toelatingsbeleid

Instroom

Een kind mag de dag na de vierde verjaardag op school komen. Daarvoor mag uw kind twee dagdelen komen kijken, u ontvangt daarvoor een uitnodiging van de leerkracht tijdens het intakegesprek. Dit gesprek is ongeveer zes weken voor de datum dat uw kind jarig is.

Zindelijk

Wij gaan er vanuit dat een kind bij instroming in groep 1 zindelijk is. De leerkracht is niet in de gelegenheid om een kind te verschonen, zij zou dan de klas alleen moeten laten. Ook is er geen goede natte ruimte beschikbaar om dat te doen. Mocht het nu toch voorkomen dat uw kind niet zindelijk is, dan maken wij met u afspraken over de gang van zaken bij het rondom het verschonen van uw kind. In de regel houdt dat in dat u, of iemand anders, zelf op school komt om dit te doen.

Het algemene toelatingsbeleid vindt u op de website van de VCO.