Stage

Stage op 'De Ark'

Stageplaatsen op De Ark

De Ark is partnerschool van de Christelijke Hogeschool Ede. Samen met de CHE willen we jou de mogelijkheid bieden om je te ontwikkelen tot een onderwijsprofessional die in verbinding staat met de maatschappij. We bieden een rijke leeromgeving waarin jij als PABO-student competenties kunt ontwikkelen die nodig zijn voor het mooie vak van leerkracht. 

Ben jij MBO-student en wil je onderwijsassistent worden? Ook jij kan je stage bij ons doen! Je wordt dan ingezet in de groep en ondersteunt de leerkracht bij het geven van onderwijs. 

Doe jij een studie die te maken heeft met het begeleiden bij de ontwikkeling van kinderen ( Pedagogiek, Ad PEP opleiding, etc)? Vraag de ICO naar de mogelijkheden!

Eigenaarschap is een belangrijk speerpunt van onze school voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Elk mens wil van nature steeds nieuwe dingen leren. Door het stellen van eigen doelen, terugkijken en bijstellen neem je zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen ontwikkeling. Dit vinden we ook belangrijk voor de studenten die bij ons komen stagelopen. De Interne Coach Opleidingen, die op elke school binnen het VCO is aangesteld, zal jou persoonlijk begeleiden bij jouw ontwikkeling tot professional!

Op De Ark is Tineke Koelewijn de ICO. Wil je meer weten over stages op De Ark, stuur dan jouw mail naar tineke@dearkbunschoten.nl 

Kwaliteit

Om te zorgen dat studenten een goede begeleiding krijgen, maken we ieder jaar een plan zodat de kwaliteit hoog blijft: 

Op De Ark worden met name CHE studenten begeleid. Eigenaarschap en ontwikkelen van talenten zijn speerpunten van onze school. Dit vinden we niet alleen belangrijk voor onze leerlingen en leerkrachten, maar ook voor de studenten. We willen een opleidingsschool zijn die voldoet aan de kwaliteitseisen van minimaal niveau 3 op alle vlakken. 

Wij willen een rijke leeromgeving bieden waarin de student op een unieke manier eigenaar kan zijn van dit proces en hen hierbij ondersteunen om dit mooie vak in de praktijk te leren. De student ontwikkelt zich tot leerkracht, krachtig pedagoog en meedenker over de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Dit vereist (een begin van) een sterke eigen visie op onderwijs. Door bij elk leermoment een ‘laag’ af te pellen komen studenten bij hun eigen drijfveren en ontdekken zo wat zij zelf belangrijk vinden in het onderwijs. Zo komen zij sterk in hun schoenen te staan.

 

Door aan het begin van het schooljaar een mentorentraining te geven krijgen onze leerkrachten kennis van het werken met rubrics, het beoordelen van lessen, de ontwikkelingsfases van studenten en het geven van opbouwende feedback. Onze leerkrachten gaan in schooljaar 2022-23 bij elkaar lessen observeren. We hebben voor Lesson Study gekozen als manier om objectief naar de onderwijspraktijk te leren kijken. Ook zal er worden geoefend met het geven en ontvangen van feedback. Leerkrachten zullen hiervoor een training krijgen door externen. Ook de werkgroep eigenaarschap zal hier het komend jaar op focussen. Deze kennis kan vervolgens o.a. worden ingezet bij het opleiden van studenten. 

 

De Ark ziet de student als een schakel tussen onze leerkrachten en de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs waartoe hij/ zij toegang heeft door de studie. Wij willen ook van de student leren: samen ontdekken, samen leren, samen ontwikkelen tot sterke onderwijsprofessionals!

 

 

Leerkracht in Opleiding:

 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste LIO-stagiaires voor het cursusjaar 2022-2023!!

VCO Bunschoten is een positief ontwikkelende organisatie van 6 basisscholen: De Ark, De Grondtoon, De Vlucht, De Wegwijzer, Het Sterrenlicht en School met de Bijbel.

Sinds augustus 2009 zijn wij als partnerscholen verbonden aan de CHE te Ede. Bij plaatsing van studenten hebben deze studenten voorrang. De ervaring leert dat niet alle LIO-plaatsen altijd ingevuld kunnen worden, dus ook andere LIO-stagiaires kunnen reageren. De basisschool, de startdatum en de werkdagen worden in overleg met elkaar bepaald. Een LIO-stagiaire ontvangt bij de VCO ook een goede stagevergoeding

Voor meer informatie over deze speciale procedure, de scholen en onze organisatie, verwijzen wij je naar onze website VCO Bunschoten (onder de button van het menu ‘vereniging’). Indien je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag voor 20 april 2023 een sollicitatiebrief en CV op info@vcobunschoten.nl (t.a.v. Jannie van Halteren) of per post naar VCO Bunschoten, Postbus 83, 3750 GB  Bunschoten.

 

Contactpersoon: Jannie van Halteren, Telefoon 06-37474655.