Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet biedt de verwerkingsstof die aansluit op de bestaande lesmethoden. Daarnaast is Snappet de grootste op het gebied van adaptief werken met meer dan 1 miljoen opgaven. Leerlingen kunnen werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau. Leerlingen, leerkrachten én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. Snappet wordt aangeboden op door Snappet geleverde devices. Het verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om het kind optimaal te volgen en te ondersteunen om zo tot een sterke verbetering van het leerresultaat van ieder kind te komen. We noemen dit Connected Learning. Als u nog meer wilt weten over Snappet, klik dan hier!

Waarom Snappet op De Ark:
Bij ons op De Ark staat het eigenaarschap van onze leerlingen centraal! Vanuit onze visie: voor eigenaarschap van ieder kind, willen wij werken met Snappet. Snappet biedt voor elke leerling op zijn of haar niveau verwerking aan waardoor de leerling groeit op zijn eigen niveau! Hierdoor creëer je succeservaringen bij elke leerling individueel. Snappet maakt het voor de leerkracht mogelijk om per leerling zijn of haar voortgang duidelijk in kaart te brengen hierdoor kan de leerkracht nog gerichter met het kind aan doelen werken. Het eigenaarschap wordt vergroot doordat de leerling zich bewust wordt van de doelen die hij of zijn nog wil halen. Voor de leerling is de voortgang ook direct inzichtelijk dit motiveert enorm!