Schooltijden – Christelijke Basisschool De Ark

Schooltijden


De schooltijden zijn op onze school als volgt:

Iedere dag van 8:30 uur tot 14:00 uur

De eerste bel gaat om 8:20 uur. De leerlingen mogen dan naar binnen. Als ze hiervoor kiezen, mogen ze niet meer terug naar buiten.

De tweede bel gaat om 8:25 uur. De leerlingen moeten dan naar binnen.

De kleuters worden in de klas gebracht en ook in de klas weer opgehaald.

 

Te laat komen

De leerkrachten willen graag om 8.30 u. met hun lessen kunnen starten, dat betekent dat het erg storend is als er kinderen te laat komen. U bent als ouder(s) er verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) tijdig op school is/zijn. Bij stelselmatig te laat komen ziet een inspectie dat als verzuim en zal het gemeld moeten worden.

We hanteren hierbij de volgende regels:

  • 1 – 5 keer te laat komen: de leerkracht houdt het bij in Parnassys en bij de vijfde keer ontvangt u via Parro een waarschuwing
  • 6 – 9 keer te laat komen: de leerkracht houdt het bij in Parnassys en u ontvangt bij de negende keer een waarschuwing
  • 10 keer te laat komen: de directie doet een melding bij de leerplichtambtenaar, deze neemt dan contact met u op
  • na de tiende keer begint de cyclus weer opnieuw