Samenstelling team 2021-2022 – Christelijke Basisschool De Ark

Samenstelling team 2021-2022


Groep 0/1

Betsy Hop Marjolein van der Klis

 

Groep 1

Trudy van Steeg Tineke Koelewijn


Groep 2

Alinda de Graaf

 

Groep 3

Adrianne Kooistra Geertje Veerman

 

Groep 4

Marina Post Marianne van Oudbroekhuizen

 

Groep 5

 
Jurrien Nieman

 

Groep 6a

Lianne van Dijk Evita Heek

 

Groep 6b

Pauline Zwaan Ronella de Graaf

 

Groep 7

Jelle Priem Angela de Graaf

 

Groep 8

Tamara van de Groep Emma Nagel

 

Onderbouw coördinator

Bovenbouw coördinator

 
Trudy van Steeg vacant

 

Ondersteuning onderbouw

Onderwijsassistent en Klassenassistent
Elise Schaap Mareille Malenstein                         Karin Ros        Jackoline Boelhout

 

Intern begeleiders

RT / Leer- en gedragsspecialist

Yvonne Dop (onderbouw) en Femke van den Berg (bovenbouw) Agnes Vedder

 

Bovenschools Speltherapeut

 

 

Bianca Ruizendaal

Vakleerkracht handvaardigheid

 

 

Géretta Beukers

 

 

Directeur

 

 

Jenneke Nijkamp