ParnasSys

In het administratiesysteem van Parnassys houden we alle gegevens bij over uw kind(eren). U ontvangt daar een wachtwoord voor en kunt dan de gegevens inzien, zoals resultaten, gespreksverslagen, absentie, etc. Wijzigingen in persoonlijke gegevens kunt u ook zelf daarin veranderen, wij ontvangen dan automatisch een mail met daarin de nieuwe gegevens. Mocht u het wachtwoord kwijt zijn dan kunt u bij de leerkracht een nieuwe vragen.

Klik hier om naar het ouderportaal van Parnassys te gaan. 

Het is ons streven om de communicatie met u open en eerlijk te laten verlopen. Dat vraagt inzet en inbreng van twee kanten: school en ouders. Communicatie is immers iets wederzijds!
Draagt ook u een steentje bij aan een goede communicatie?

We gebruiken de Parro-app om met u als ouders te communiceren. De leerkrachten kunnen via deze app rechtstreeks naar de ouders van hun groep een bericht verzenden, u krijgt direct een melding dat er een bericht is en hoeft niet eerst de mail te openen.