Ouderbetrokkenheid 3.0

Visie op ouders

Wij werken op De Ark op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij van ouders en de school transparante communicatie wordt verwacht.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een rijke (leer)omgeving waarin de talenten van het kind optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Dit betekent:

  • Ouders mogen van school een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs in een veilige, respectvolle en deskundige omgeving.

De school verwacht van ouders optimale betrokkenheid om samen met de school af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kind.

In maart 2019 heeft De Ark het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ behaald. Dat betekent dat de school aan de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 voldoet en op een effectieve wijze in staat is om samen met ouders te werken.

Voor meer informatie over de 10 criteria verwijzen wij naar de website van het CPS: www.cps.nl/ouderbetrokkenheid