Laatste nieuws – Christelijke Basisschool De Ark

Laatste nieuws


De school is weer gestart en we hopen op een goed jaar waarin we de kinderen zoveel mogelijk op school les kunnen geven. Mocht u het lastig vinden om te beslissen of uw kind met klachten van verkoudheid naar school mag komen, verwijzen we u naar de beslisboom. 

We wensen iedereen een goed jaar toe!

Het schoolteam 

Klik hier voor de beslisboom ‘wel of niet naar school’.