Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Dit is een lesmethodiek om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Het gaat om het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. De lessen kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. Preventief draagt het bij aan het behouden van een prettige sfeer in de klas en curatief om de sociale veiligheid te verbeteren. Met de Kanjertraining staan we voor een respectvolle omgang. Kinderen leren we zich op een positieve manier te handhaven, ook in sociaal stressvolle situaties. Ouders mogen van leerkrachten hierin voorbeeldgedrag verwachten, net zoals omgekeerd de school dit van ouders vraagt.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Tijdens de Kanjertraining wordt er ook gebruik gemaakt van petten. De petten staan voor manieren van reageren. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van de petten. U ziet dat alle petten een positieve uitleg bezitten. Dat komt omdat alle petten hier een witte klep hebben. Dat betekent dat ze passen bij een mentaliteit van vertrouwen. De mentaliteit van onze school. Wanneer het onderling vertrouwen wegvalt zou de betekenis van de petten echter negatief worden. Teveel van iets is immers niet goed. Dit willen wij met de Kanjertraining juist voorkomen. Wanneer in een klas iets mis gaat ondersteunen de petten de taal van kinderen om te bepalen of er ook op een andere manier gereageerd had kunnen worden.

Bij de Kanjertraining hoort ook het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. Twee keer per jaar worden de vragenlijsten afgenomen bij de leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8. Dit wordt besproken met de Intern Begeleider en hieruit volgen adviezen voor de groep of voor individuele leerlingen op sociaal emotioneel gebied.

Wij hebben op onze school ook een Kanjercoördinator, namelijk Yvonne Dop. De taken van de Kanjercoördinator zijn onder andere ervoor zorgen dat de school over de juiste materialen beschikt, de Kanjertraining ‘levend’ houden in het team en zichtbaar in de school, en het team coachen in het werken met KanVAS.