Christelijke Basisschool de Ark

Onze school heet sinds 1 augustus 1985 bij de invoering van de nieuwe basisschool “De Ark”, voortgekomen uit de kleuterschool “d’Arke” en de lagere school “Dr. G. van Goor “. De predikant dr. G. van Goor (1848-1902) heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van ons schoolbestuur en is in de beginjaren de stuwende kracht geweest. Deze naam dient dus niet vergeten te worden. Toen de schoolvereniging in 1989 100 jaar bestond, heeft het schoolbestuur de gelegenheid aangegrepen een voorstel aan de leden te doen om de naam van de vereniging: “Protestants Christelijke Scholen met den Bijbel te Bunschoten-Spakenburg” te veranderen in “Vereniging van Scholen met de Bijbel – Dr. G. van Goor”. Op de algemene ledenvergadering is dit voorstel aangenomen.