Contact & downloads

Contact

PCB De Ark

Rembrandt van Rijnstraat 16

3751 VK  Bunschoten

Postbus 7

3750 GA Bunschoten

Tel: (033) 298 14 37

Directeur:
Jenneke Nijkamp
Werkzaam op maandag t/m vrijdag.

Onderbouwcoördinator: 
Marina Post
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag.

Bovenbouwcoördinator:
Coralie Goedhart
Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.

IB’er onderbouw:
Yvonne Dop
Werkzaam op dinsdag en donderdag.

IB’er bovenbouw:
Femke de Boer
Werkzaam op dinsdag en donderdag.

 

Inschrijfformulier

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Op website hieronder kunt u het inschrijfformulier vinden, daarbij kunt u ook aangeven welke school uw voorkeur heeft.

wijzerscholen.nl/ouders/

Toelatingsbeleid
Instroom
Een kind mag de dag na de vierde verjaardag op school komen. Daarvoor mag uw kind twee dagdelen komen kijken, u ontvangt daarvoor een uitnodiging van de leerkracht tijdens het intakegesprek. Dit gesprek is ongeveer zes weken voor de datum dat uw kind jarig is.

Zindelijk
Wij gaan er vanuit dat een kind bij instroming in groep 1 zindelijk is. De leerkracht is niet in de gelegenheid om een kind te verschonen, zij zou dan de klas alleen moeten laten. Ook is er geen goede natte ruimte beschikbaar om dat te doen. Mocht het nu toch voorkomen dat uw kind niet zindelijk is, dan maken wij met u afspraken over de gang van zaken bij het rondom het verschonen van uw kind. In de regel houdt dat in dat u, of iemand anders, zelf op school komt om dit te doen.

Het algemene toelatingsbeleid vindt u op de website van de Scholengroep Wijzer.

Verlofformulier

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties om? U dient dan het formulier verlofaanvraag te printen, of een exemplaar van school meenemen, en ingevuld in te leveren bij de directie. Waarna u deze getekend weer retour krijgt.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag.

Richtlijnen verlof:
In bijzondere gevallen kan er verlof worden aangevraagd., dit heet ‘buitengewoon verlof’. Dit dient u tijdig te doen. Het verlof wordt toegekend door de directeur van de school. Deze heeft contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente. In de regel gelden de volgende verlofafspraken:

  • Bruiloft 1 dag (binnen de plaats)
  • Bruiloft buiten de plaats 2 dagen
  • Jubileum: (25; 40; 50; 60 jaar) 1 dag, buiten de plaats 2 dagen
  • Uitslapen volgende dag tot 10.00 u. is toegestaan
  • Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen toegestaan in geval van loonbedrijven en horeca (indien ze afhankelijk zijn van seizoensgebonden arbeid, bijv. strandtenthouders). Er dient dan een verklaring van de accountant aangeleverd te worden.