Communicatie Parro – Christelijke Basisschool De Ark

Communicatie Parro


Communicatie

Het is ons streven om de communicatie met u open en eerlijk te laten verlopen. Dat vraagt inzet en inbreng van twee kanten: school en ouders. Communicatie is immers iets wederzijds!
Draagt ook u een steentje bij aan een goede communicatie?

Parro

We gebruiken de Parro-app om met u als ouders te communiceren. De leerkrachten kunnen via deze app rechtstreeks naar de ouders van hun groep een bericht verzenden, u krijgt direct een melding dat er een bericht is en hoeft niet eerst de mail te openen.