Buitenschoolse opvang

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er de mogelijkheid om uw kind(eren) van BSO gebruik te laten maken. De kinderen kunnen dan na schooltijd in het gebouw blijven en worden opgevangen door een pedagogisch medewerker. De opvang is tussen 14.00 – 18.00 u. Er worden diverse activiteiten met uw kind(eren) gedaan.

De BSO is in handen van CKCB De Peuterhof waar we een samenwerkingsovereenkomst mee zijn aangegaan. 

Informatie en aanmelding: