VIR – Christelijke Basisschool De Ark

VIR


VERWIJSINDEX REGISTRATIE [VIR]

Soms komt het voor dat de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling, het welbevinden, de thuissituatie, het verzuim van een leerling. De school heeft een lijst – het risicoprofiel – met daarop in welke gevallen er gedacht moet worden aan een VIR-melding. Deze lijst is voor alle ouders op school in te zien bij de ib’er. De ib’er is ook degene die , samen met de groepsleerkracht, met de ouders het gesprek aangaat om hen te informeren over de VIR-melding die de school zal gaan doen.

Sinds 1 januari 2010 is de Verwijsindex voor professionals, waaronder ook de leerkrachten,  landelijk verplicht ingevoerd in het belang van uw kind. Het risicoprofiel   zorgt voor een vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

Voor de ouders/verzorgers is een flyer  met informatie over doel en werking van de Verwijsindex:

Klik hier om de flyer te openen