Protocol Gescheiden Ouders – Christelijke Basisschool De Ark

Protocol Gescheiden Ouders


Een kind dat te maken heeft/krijgt met scheidende ouders kan erop vertrouwen dat De Ark hem/haar een veilige situatie biedt waarin ruimte is voor het verwerken van alle bijbehorende emoties en waarin rekening wordt gehouden met de afspraken die er gemaakt zijn rondom de scheiding.

Hiervoor is een protocol opgesteld. Deze kunt u hier vinden.