Christelijke Basisschool de Ark

Eigenaarschap voor ieder kind!

Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Het aantal nieuwe kinderen uit geboortejaar 2020 dat is ingeschreven op De Ark heeft de maximale capaciteit bereikt. Met andere woorden, ‘groep 1 van schooljaar 2023/2024 zit vol’.  We zouden graag meer kinderen willen inschrijven en plaatsen op onze school, maar alle lokalen zitten vol.

In schooljaar 2023/2024 zullen we naar verwachting verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw in Rengerswetering. De oplevering stond gepland voor december 2023, maar de ontwikkelingen in de bouwwereld zijn dermate onzeker dat voorjaar 2024 realistischer lijkt. Misschien wordt het wel zomer 2024?

Dit alles heeft gevolgen voor de plaatsing van kinderen. In de nieuwe school krijgen we de beschikking over meer lokalen en kunnen we in de toekomst overgaan tot groei en uitbreiding van de school.

Wat betekent dit voor de inschrijving van nieuwe leerlingen? De kinderen uit geboortejaar 2020 kunnen op De Ark worden aangemeld en zullen we registreren op een groslijst. In het voorjaar (vóór 1 mei 2023) krijgen de ouders bericht of de aanmelding wordt omgezet in een inschrijving. En of we tot plaatsing kunnen overgaan. We streven ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van u als ouders/verzorgers voor de keuze van de school.

De komende maanden vindt er dorpsbreed overleg plaats over de procedure van aanmelden en toelaten van leerlingen. Niet alleen De Ark heeft namelijk te maken met het geschetste scenario, maar meerdere scholen lopen aan tegen de grenzen van de capaciteit van de school. Met de gemeente Bunschoten is afgesproken dat de lokale schoolbesturen met elkaar kritisch zullen kijken naar de huidige procedure voor aanmelden en toelaten van leerlingen. In het voorjaar van 2023 (uiterlijk 1 mei) zal duidelijk zijn hoe de procedure eruit zal zien voor de aanmelding van nieuwe leerlingen vanaf geboortejaar 2021 in de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

We hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Jenneke Nijkamp, directeur CBS De Ark
Hans van Tricht, bestuurder VCO Bunschoten

Welkom

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Hier ziet u meteen wat wij belangrijk vinden: EIGENAARSCHAP VAN IEDER KIND. Dat is de basis voor ons onderwijs! Wij begeleiden de kinderen van De Ark zodat zij:

– zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling
– een reëel zelfbeeld hebben
– inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden

Wij werken op De Ark op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij van ouders en de school transparante communicatie wordt verwacht. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een rijke (leer)omgeving waarin de talenten van het kind optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Dit betekent: Ouders mogen van school een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs in een veilige, respectvolle en deskundige omgeving. De school verwacht van ouders optimale betrokkenheid om samen met de school af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kind.

Klik hier voor de wervingsadvertentie.

Samenstelling team 22/23

Op De Ark werkt een team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven!

Onderwijs

Op de Christelijke Basisschool de Ark maken wij gebruik van verschillende methodes. Rekenen en taal geven wij in de bovenbouw bijvoorbeeld via Snappet. Voor zaakvakken (biologie, geschiedenis en aardrijkskunde) maken wij gebruik van Blink Wereld. In groep 5 t/m 6 is dit vakgericht en in groep 7 t/m 8 is dit geïntegreerd. Klik op de knop hieronder om hier meer over te lezen!