Christelijke Basisschool de Ark

Eigenaarschap voor ieder kind!

Open dagen

Volgende week zijn er weer momenten om in de school te komen kijken. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9.00 – 12.00 uur kunt u een afspraak inplannen, dit kan telefonisch of per mail (033-2981437/mt@dearkbunschoten.nl). Donderdagmiddag is er een open inloop tussen 14.00 – 17.00 u. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de school, maar ook door hier te klikken.
 
We ontvangen u graag!
 
Het schoolteam

Welkom

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Hier ziet u meteen wat wij belangrijk vinden: EIGENAARSCHAP VAN IEDER KIND. Dat is de basis voor ons onderwijs! Wij begeleiden de kinderen van De Ark zodat zij:

– zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling
– een reëel zelfbeeld hebben
– inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden

Wij werken op De Ark op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij van ouders en de school transparante communicatie wordt verwacht. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een rijke (leer)omgeving waarin de talenten van het kind optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Dit betekent: Ouders mogen van school een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs in een veilige, respectvolle en deskundige omgeving. De school verwacht van ouders optimale betrokkenheid om samen met de school af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kind.

Klik hier voor de wervingsadvertentie.

Samenstelling team 22/23

Op De Ark werkt een team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven!

Onderwijs

Op de Christelijke Basisschool de Ark maken wij gebruik van verschillende methodes. Rekenen en taal geven wij in de bovenbouw bijvoorbeeld via Snappet. Voor zaakvakken (biologie, geschiedenis en aardrijkskunde) maken wij gebruik van Blink Wereld. In groep 5 t/m 6 is dit vakgericht en in groep 7 t/m 8 is dit geïntegreerd. Klik op de knop hieronder om hier meer over te lezen!