Christelijke Basisschool De Ark – Website CB De Ark Bunschoten

Welkom op de website van

Christelijke Basisschool De Ark

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Hier ziet u meteen wat wij belangrijk vinden:

EIGENAARSCHAP VAN IEDER KIND.

Dat is de basis voor ons onderwijs!

Wij begeleiden de kinderen van De Ark zodat zij:

  • zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling
  • een reëel zelfbeeld hebben
  • inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden

Wij werken op De Ark op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij van ouders en de school transparante communicatie wordt verwacht.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een rijke (leer)omgeving waarin de talenten van het kind optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Dit betekent: Ouders mogen van school een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs in een veilige, respectvolle en deskundige omgeving.

De school verwacht van ouders optimale betrokkenheid om samen met de school af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kind.

Op De Ark werkt een team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven!

Onze visie:
Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier tot een positief individu die zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Daardoor leert het kind respectvol met de medemens en zijn omgeving om te gaan.
Ieder uniek kind weet zich omringd door een kleurrijk en krachtig team met hetzelfde
doel voor ogen, dat elkaar onderweg scherp houdt.
Wij voelen ons geborgen in Gods Vaderhand en laten dit zien door de liefde van
Jezus uit te dragen, zodat een ieder zich onvoorwaardelijk geliefd voelt en weet dat
het een kind van God is.